Kommunarkivet

Karlstads kommuns stads- och kommunhistoriska uppsatspris

Du har möjlighet att vinna ett uppsatspris för din B-, C- eller D-uppsats om du skriver stads- och kommunhistoria. Prissumman uppgår till 2 000 kronor för bästa B-uppsatsen och 4 000 kronor för bästa C- eller D-uppsatsen.

Karlstads kommun instiftade två uppsatspriser för att uppmuntra till forskning i stads- och kommunhistoria. Syftet är också att stimulera användningen av koncernen Karlstads kommuns arkivbestånd i historisk forskning. Uppsatspriset delas ut varje år i samband med kultur- och fritidsnämndens sammanträde i december.

Syfte

Syftet är att uppmuntra till forskning om Karlstads och dess inkorporerade kommuners historia och att stimulera användningen av koncernen Karlstads kommuns arkivbestånd i historisk forskning. De med Karlstad inkorporerade kommunerna är Älvsbacka, Nyeds, Alsters, Väse, Grava, Segerstads, Nors och Östra Fågelviks kommuner samt Karlstads landskommun 

Formella kriterier/urval

Berättigade att delta är personer som i valfritt ämne har skrivit godkända uppsatser på B- respektive C- och D-nivå, som genom koncernen Karlstads kommuns arkivbestånd belyser Karlstads eller dess inkorporerade kommuners historia.

Bedömningskriterier

Karlstads kommuns stads- och kommunhistoriska uppsatspris tilldelas den uppsats på respektive nivå som håller den högsta vetenskapliga standarden, och som uppfyller de formella kriterier som anges ovan.

Priset

Prissumman är 2 000 kronor för bästa B-uppsatsen och 4 000 kronor för bästa C- eller D-uppsatsen. Priset delas ut i samband med kultur- och fritidsnämndens sammanträde i december.

Om uppsatspriset

Frågor om uppsatspriset

Kontakta Arkivchef Jon Räftegård, jon.raftegard@karlstad.se  Telefon: 054-540 25 16.

Vinnare av uppsatspriset

2017
Viktor Carlsson, ”Genus och valdeltagande i Värmland” - C-uppsats

Susanna Hasselrot, ”Rösträttsreformen 1919: En social revolution för kommunen?” - B-uppsats

2016
Viktor Carlsson, "Kvinnors inträde i Karlstads stadsfullmäktige 1911-1918" - B-uppsats

2015
Maria Gambring, ”Karlstads teater – dess tillblivelse och arkitektur.” - C-uppsats

2014
Roger Johansson ”Kommunernas politisering. En studie av det politiska styret i Nyeds landskommun 1950–1962.” 

2013 

Roger Johansson "Storkommunsammanslagningen i nuvarande Karlstads kommun 1952 - En argumentationsanalys" - B-uppsats

2012

Alexander Gaute "Sola i Kallsta - Ett arbete kring monument och historiebruk i Karlstads kommun" - B-uppsats

2011

Pia Nibell " Monuments betydelsedimensioner. En studie om monumentet ”Lekande barn”. - B-uppsats

2010

Johan Eriksson ”Solstaden : En studie av Karlstads marknadsföring och identitetsarbete"
- B-uppsats


Karl Sandström ”Över oss finns en som ser och hör allt” : En komparativ studie mellan Karlstads och Väse kommuns barnavårdsnämnder mellan 1926 och 1936"  - C-uppsats 

 

2009

Per-Ola Åströms  Parklek – ingen barnlek : en berättelse om det moderna Karlstad - Magisteruppsats i bebyggelseantikvariskt program vid Göteborgs universitet.

Förslag till forskning i stads- och kommunhistoria

För att främja arkivens användning i kulturell verksamhet och forskning arbetar vi bland annat fram förslag till forskning som kan bedrivas med utgångspunkt i våra bestånd.

Forskningsförslag

Tidigare forskning i stads- och kommunarkiv

För att bättre kunna stimulera användningen av vårt arkivmaterial har vi undersökt den akademiska historiska forskning som bedrivs med kommunalt arkivmaterial.

  • Vad är det man forskar om?
  • Vilket material bygger man sin forskning på?
  • Vilka perioder och vilka geografiska områden undersöks?
  • Vilka huvudsakliga inriktningar har forskningen och varför?

Vår tanke är att dessa saker kan vara intressanta också för dem som står i begrepp att själva använda våra arkiv för forskningsändamål (för att finna intressanta forskningsområden, som hjälp att teckna ett forskningsläge, för att identifiera svagt utforskade områden och så vidare).

Kommunarkiven och det akademiska historiebruket

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den