Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)
Mötesplatser

Tillgänglighetsguide kultur- och möteslokaler

Här har du möjlighet att se hur tillgänglighetsanpassade olika kulturlokaler i Karlstad är. Om du själv kan ta dig in i lokalen med rullstol med mera.

Lokal

Person i rullstol kan själv ta sig in i lokalen

Teleslinga finns

Mer information

Kommentar

Arkivcentrum, Edbergssalen, Hööksgatan 2

ja

Ja

054-
61 77 00

 

Alsters herrgård, Hörsalen

Ja

Ja

054-
540 23 50

 

Alsters herrgård, Magasinet

Ja

Ja

054-
540 23 50

-

Alsters herrgård, Östra Flygeln

Ja

Nej

054-
540 23 50

 

Arenan (film/teater med mera)

Ja

Ja

054-
540 23 60

-

Arkivcentrum, Forskarsalen, Hööksgatan 2

Ja

Nej

054-
61 77 00

 

Aula Magna, Karlstads universitet

Ja

Ja

054-
700 19 49

-

CCC /Karlstad CCC Congress and Culture Centre

Ja

Ja

054-
22 21 00

-

Edsvalla Folkets Hus

Ja

Nej

054-
54 42 04

-

Filmstaden

Ja

Ja

054-
771 89 00

-

Galleri Bergman Nej Nej 070-639 01 31 Trappsteg

Gjuteriet, "Järnet" och "Vinden"

Ja

Nej

054-
100 000

Hiss till plan 2/3, trösklar

Karlstads Teater (Wermland Opera)

(ja)

Ja

054-
21 03 90

Biljettköp själv, teaterbesök bör förbokas

Konst i Karlstad, Kungsgatan 4

Ja (mindre nivåskillnad från gatan)

Nej

054-
54 11 06

 

Konstfrämjandet

Nej 

Nej

054-
15 93 93

Trappsteg

Konsthantverkarna i Karlstad

Nej

Nej

054-
15 88 90

2 trappsteg ner i lokal

Mariebergsskogen Holken

Ja

Nej

054-
540 27 50

 

Mariebergsskogen, Utescenen

Ja

Nej

054-
540 27 50

-

Naturum Värmland

Ja

Ja

054-
540 27 60

-

Sandgrund Lars Lerin Ja Nej 054-10 07 80 -

Scalateatern

Ja

Ja

054-
19 00 80

sidoentré: toa via handikapphiss

Seniorernas Hus (före detta PRO-gården)

Ja

Ja

054-
540 58 39

-

Sessionssalen (Bibliotekshuset)

Ja

Ja

054-
540 68 54

-

Spinneriet, Wermland Operas Lilla Scen

Ja

Ja

054-
21 03 90

-

Sundstaaulan

Ja

Ja

054-
540 16 16

Handikapphiss till aulan

Sverige Amerika Centret

Ja

Ja

054-
671 51 00

 

Tempelriddaren (Värmlandsteatern)

Ja

Ja

054-
15 28 89

-

UNO, Ungdomens Hus

Ja

Ja

054-
540 24 80

-

Värmlands Museum, Hörsalen

Ja

Ja

054-
701 19 24

Teleslinga även i butik/reception

Uppdaterad den