Mötesplatser

Internationell ungdomsverksamhet

Internationella ungdomsutbyten

Varje år deltar ungdomsgrupper från Karlstad i olika ungdomsutbyten inom EU-programmet Ung och aktiv i Europa. Det kan vara bilaterala, trilaterala eller multilaterala ungdomsutbyten med olika aktuella teman. Dessa utbyten sker med länder från EU eller länder som gränsar till EU och själva utbytet är mellan sex och 21 dagar långt.

Volontärutbyten

Ungdomar från Karlstad har möjlighet att delta i volontärutbyten i EU-programmet Europeisk Volontärtjänst, EVS. Andra möjligheter att bli volontär är via My Tellus och Internationellt kulturutbyte, IKU. Ett volontärutbyte är mellan sex och 12 månader långt.

Internationella ungdomsseminarier

Ungdomar har också möjlighet att delta i ungdomsseminarier arrangerade av European Confederation of Youth Clubs, ECYC. Ett seminarium pågår under cirka en vecka.

Vem får delta?

I utbytet är åldersgränsen 15−25 år. För volontärer och seminariedeltagare är åldern 18−30 år.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den