Seniorernas hus

Frivilligarbete

Att vara frivillig medarbetare i Seniorernas hus innebär att man ger av sin tid, sin kunskap och sitt intresse.

Du kan till exempel vara med i caféverksamheten, någon programgrupp eller leda olika aktiviteter såsom promenadgrupp, studiecirkel med mera. Att bara finnas till för en pratstund med andra besökare är också värdefullt!

Hur mycket du vill bidra med bestämmer du själv. Det finns alltid plats för en frivillig medarbetare till − alla behövs.

Uppdaterad den