Gör ditt eget projekt!

Tips till dig som vill arrangera

När, var och hur?

Innan du bestämmer när arrangemanget ska gå av stapeln kan det vara bra att scanna av läget där du bor. Är det några andra stora liknande arrangemang när just du har tänkt göra arrangemanget kan det vara bra att tänka om. Du vill ju inte ha konkurrens om besökarna. Detta är avgörande för var och när du lägger ditt arrangemang. 

Ska du sätta upp en teaterföreställning så söker du en teaterscen. Är ditt arrangemang av den mindre karaktären, till exempel poesiuppläsning kanske du vill hålla till i ett café eller liknande? På UNO finns två scener, en för större föreställningar och en för lite mindre.

Dåligt med pengar?

Karlstads kommun har en speciell pott med pengar som du i åldern 16-25 år och boende i Karlstad kan söka pengar ur till ett arrangemang, projekt, utställning eller liknande. Du kan söka som privatperson eller som förening.

Arrangemanget ska vända sig till målgruppen 16-25 år, vara offentligt, det vill säga att pengar kan inte ges till slutna sällskap eller till event som är av intern karaktär, typ SÄG-festivalen, Tingvalladagen etcetera.

Hur når ni ut?

När ditt arrangemang är spikat är det dags att berätta för världen om det. Ett billigt och effektivt sätt att få ut information på är att snacka med de lokala medierna såsom radio, tidningar och tv. Skriv ett pressmeddelande som du skickar ut. Bra att tänka på när man skriver pressmeddelande är: Vad händer? När? Hur? Vem arrangerar? Varför? Följ upp pressmeddelandet med telefonsamtal.

När du gör affischer är det bra att tänka på: Vem du vill nå? Hur många? Affischera på de ställen du vet att din tänkta målgrupp går till. Skolor och butiker. Tänk på att alltid fråga om du får affischera. Affischer på fel ställen kan skapa irritation.

Arrangera på UNO

UNOs lokaler och resurser är till för dig. Har du en idé om något du vill göra på UNO så tveka inte att höra av dig. Vi bestämmer ett möte där vi diskuterar din idé, när du vill förverkliga den och hur du skall gå till väga.

Uppdaterad den