UNO - Ungdomens hus

Nya kursstarter!

fotostudiodjscenmusikstudio

Kurser på UNO
Sidan kommer att uppdateras allt eftersom kursstarter blir klara!
Desto fler som är intresserade, destro snabbare kursstart. Anmäl ditt intresse i cafét och kom gärna med ideér på nya kurser du tycker att UNO ska ha.
Alla kurser kostar 150 kronor och anmälan = betalning i UNOs café och är bindande.

Courses at UNO
The page will be updated as soon as new courses become clear...
The more people are interested, the faster the course starts. Sign up in our café and feel free to come up with ideas on new courses you think UNO should have.

All courses is just 150 SEK and registration = payment in UNOs café. Payment is binding.

 

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

FOTOKURS

Studioteknik - Grund+ porträttfoto+ produktfoto

Ena halvan av kurstillfället får du lära dig grundfunktioner i ljussättning, kamera och blixt-inställningar. Anda hälften fördjupar vi oss i porträttfoto och produktfoto. Efter avslutad kurs erhåller du licens som berättigar dig till att boka och låna utrustningen fritt.

Kursstart: Måndag 18 februari 17.00-21.00

Ett tillfälle. 5 platser.

DJ- KURS

Vill du veta hur en DJ gör? Vill du också få ett dansgolv att gunga med hjälp av de bästa övergångarna och mixarna?

I vår grundkurs lär du dig mixa och hitta rätt i musiken!
Inga förkunskaper krävs. 4 tillfällen. 3 platser.

Kursstart:  tisdag 12 februari 18.00-20.00

 

CONTEMPORARY DANS

Contemporary är en uttrycksfull dansstil som kombinerar flera olika stilar bl.a. modern, jazz och den klassiska baletten. Contemporary är en stil som inte har någon gräns. Det är en genre där kroppen får lyssna till andningen och till musklerna och röra sig efter det. Med en tyngd ner i golvet hittar man ett flöde som leder till nya rörelsekvalitéer. Mycket känsla är det som gör Contemporary, man uttrycker sig genom rörelse istället för ord.Dansvana rekommenderas. 10 tillfällen + avslutning

Kursstart: tisdag 12 februari 19.00-20.00

MUSIKSTUDIOKURS 

Studioteknik – Grund

Kursen omfattar fem tillfällen där du lär dig hantera mjukvaran, Logic Pro X, i datorn och grundläggande kunskap i inspelning och musikproduktion.
Efter kursen slut får du en licens och kan boka studion och låna utrustningen utan kostnad. Inga förkunskaper krävs.
Två tillfällen, 3 platser.

Kursstart: tisdag 19 februari 17.00-20.00.
Fortsättning: onsdag 20 februari 17.00-20.00.

Kursstart: tisdag 5 mars 17.00-20.00. 
Fortsättning: onsdag 6 mars 17.00-20.00.

DANS - GLAM AND GROOVE

Glam and groove är en dansrörelse på UNO som har regelbundna träningar under terminen. Våra tre huvudstilar är hip hop, feminine vibe och dancehall. Vi vill få danssalen till en trygg välkomnande plats där du kan uttrycka dig kreativt. Gemenskap och dansglädje är vårt fokus. Varje kurs omfattar 10 träningstillfällen där vi blandar de olika stilarna. Extra träning under lovet och avslutning tillkommer. 

Steg 1

Testa nya stilar, steg och koreografier. Ha kul och släpp loss! Nybörjarnivå, ingen erfarenhet krävs.

Kursstart: onsdag 13 februari 19.15-20.15

Steg 2

För dig som dansat minst en termin tidigare och vill utvecklas.

Kursstart: onsdag 13 februari 18.00-19.00

Steg 3

För dig som redan har stor danserfarenhet och vill ta dansen till en högre nivå.

Kursstart: lördag 9 februari 15.30-20.00
Fyra tillfällen: 9 mars, 13 april och 11 maj.

 

YOGA

Nybörjarkurs för dig som vill lära dig yogans grunder; kroppsrörelser, andningsövningar, och avslappnings- och meditationsövningar. Du får även ta del av koncept och tankar från yogans urgamla filosofi. Vi jobbar med stresshantering, där andetaget alltid är i fokus och vårt mål är att du ska finna ett inre lugn och att kunna vara här och nu. Fem tillfällen. 

Kursstart: torsdag 14 februari 18.45-20.00

TEATER

Teatergrupp för dig som behöver lite extra stöd och som älskar att stå på en scen. Lekfulla teaterövningar varvas med repetioner av ett manus anpassat till gruppen. Kanske blir det en föreställning på scenen inför publik så småningom.

Kursstart: 

Kursen omfattar 12 tillfällen (ej vid lov)

 

ENGLISH

PHOTOGRAPHY COURSE

Studiotechnology – Basic + portrait photo+production photo

One part of the class is basic knowledge about the camerasettings and lightning. In the second half we go deeper into portrait- and production photo. After completing the course, you receive a license that entitles you to reserve and borrow equipment for free. 

Class starts:

Monday februari 18 17.00-21.00

 

One occasions, 4 hours

 

DJ- COURSE

Learn how to entertain the whole dance floor by executing the perfect blends and clean mixes in any style of music. After the course, you receive a license that entitles you to book the studio free of charge.

Course starts: tuesday february 12 18.00-20.00

 

Course 2  

The course includes 4 occasions.

CONTEMPORARY DANCE

Contemporary dance is an expressive dance style that combine several different styles such as modern, jazz och classic ballet. Contemporary is a style that has no limit. It´s a genre where the body gets to listen to the breathing and to the muscles and move after it. Some experience is recommended. 

Course starts: Tuesday February 12 19:00-20.00 

The course includes 10 occasions

 

MUSIC STUDIO COURSES

Studiotechnique – Basic

The basic course includes 5 occasions that teaches you how to work with the software Logic Pro X, recording and production of digital music . After completing the course, you receive a license that entitles you to reserve and borrow equipment for free.
No experience is required. Two occasions.

Course start: tuesday februari 19 at 17.00-20.00. 
Continuation: wednesday february 20 at 17.00-20.00.

Course starts: tuesdag mars 5 at 17.00-20.00. 
Continuation: wednesday mars 6 at 17.00-20.00.

 

 HIPHOP/DANCEHALL

Glam n Groove is a dancemovement at UNO with regular exercise during the semester. Our basic styles are hip hop, feminine vibe and dancehall. The dancestudio is a warm and welcoming place where you can express yourself and find joy and creativity in our dance community. Each course includes 10 occasions where we mix the different styles. There´ll be an extra practice hour during autumn break and a final class when all the classes dance together.

 

Step 1

Beginners class, no prior experience required. We´ll try new styles and choreographies and have a lot of fun!

Course starts: Wednesday february 13 at 19.15-20.15

 

Step 2

You have danced, at least, one semester and want to continue to develop your skills.

Course starts: Wednesday february 13 at 18.00-19.00

 

Step 3

You already have considerable dancing experience and want to take your dancing to the next level. Four occasions.

Course starts: Saturday february 9 at 15.30-17.00
mars 9, april 13, may 11.

 

Step 4

A dance company for you who practice on level 3, and just can´t get enough of dancing in your life! Step 4 requires great commitment, we practice several times a week and participate in competitions and shows during the semester. Sign up for auditioning at UNO to join the company at step 4.

Course start: Monday september 17th 20.00-21.00

 

 YOGACOURSE

Beginners course for those who want to learn yoga basics; body movements breathing exercises, and relaxation and meditation exercises.You can also take advantage of concepts and ideas from ancient yoga philosophy. We will work with stress, where the breath is always the focus and our goal is to help you find inner peace and being able to be here and now. Five occasions. Not during february holiday, week 9.

Course start: Thursday february 14 at 18.45-20.00

 

 

 

 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den