UNO - Ungdomens hus

All fritidsverksamhet ska vara drogfri

UNO, fritidsgårdarna och parklekarna driver öppen ungdomsverksamhet. Alla, oberoende av ålder, kön, etnicitet, religion, fysiska och psykiska hinder, religion och sexuell läggning, är välkomna. Verksamheten ger besökarna möjlighet till möten, aktiviteter och att påverka verksamheten.

Vi garanterar

Alla våra verksamheter ska vara drogfria.

Om vi inte håller det vi lovar

Vi återkommer snarast till dig med en förklaring och lovar att åtgärda problemet.

Kontakta oss

Kontaktcenter
Karlstads kommun
Besöksadress: Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26, 652 24 Karlstad
Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se 

Uppdaterad den