UNO - Ungdomens hus

Utställningar

UNOs väggar fylls med ungas konst.

Vill du ställa ut?

Kontakta Sunna i Designen.
Telefon: 054 - 540 24 78
E-post: sunna.johansson@karlstad.se

Uppdaterad den