Friluftsliv och motion

Hundrastning

I Karlstads kommun finns lokala ordningsföreskrifter som beskriver vilka regler som gäller för hundar och hundägare i Karlstad. Du ska till exempel ha hunden kopplad på offentlig plats och plocka upp hundbajs. Vill du släppa hunden lös finns det en särskild hundrastgård på Sandbäcken. Reglerna gäller inte tjänstehundar, servicehundar eller ledarhundar för synskadade.  

Hunden är människans bästa vän, sägs det. Och många kan skriva under på att det är härligt att ha hund. Men att vara hundägare innebär också ett ansvar såväl gentemot hunden som mot medmänniskor. För att kunna ta hänsyn till både hundägare och övriga Karlstadsbor finns särskilda regler vad gäller hundar i Karlstads kommun.

Koppeltvång

Hundar ska alltid hållas under uppsikt och nästan alltid gäller koppeltvång. Av ordningsföreskrifterna framgår att hundar ska hållas kopplade på offentlig plats inom detaljplanelagt område och likvärdiga områden som stadsdelscentrum och parklekar. Dessutom gäller koppeltvång på de kommunala badplatserna under perioden 1 juni till 31 augusti.

Observera också att hundar enligt lag ska hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lösa i marker där det finns vilt mellan 1 mars och 20 augusti.

När en hund inte hålls kopplad bör den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Hundbad

Hundar får bada överallt inom Karlstads kommun utom på våra kommunala badplatser samt inhägnade områden för kommunens bassängbad. Undantaget är Bomstad som har ett hundbad på en särskilt anvisad plats, det finns skyltar som visar vägen. Tänk bara på att hunden alltid måste hållas kopplad. Förbudet att bada på de kommunala badplatserna gäller under sommarsäsongen 1 juni till 31 augusti. 

Upplockningstvång

Hundbajs ska omedelbart plockas upp på offentlig plats samt på de kommunala badplatserna och i motionsspår.

Inom kommunen finns drygt 1500 sopkärl utsatta, de som är avsedda specifikt för hundlatrin är märkta. Tänk på att hundbajs luktar, även om det tas upp i påse. Våra speciella hundlatriner är därför placerade så att de ska störa omgivningen så lite som möjligt. "Vanliga" sopkärl är däremot ofta placerade nära parkbänkar och dylikt. Vi gör i övrigt ingen skillnad på sopkärlen, så båda kan användas för hundbajs.

Hundrastgård på Sandbäcken

Sandbäckens hundrastgård är 1000 kvadratmeter stor, den är uppdelad i två avdelningar, en för mindre hundar och en för större hundar. Vid rastgården finns soptunnor och campingbord. Ett företag sköter om rastgården och de får därför ha egen verksamhet där två timmar per dag men använder då endast den ena avdelningen. Hundrastgården är alltså alltid öppen för allmänheten. Gården ligger bakom Tingvalla idrottsplats.

Författningssamling och lokala ordningsregler

Karta

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den