Servicegaranti

Vi garanterar kvalitetssäkrade lekplatser

Kommunen har idag över 200 lekplatser på förskolor och skolor samt ute i våra parker och grönområden. Varje dag leker hundratals barn på den utrustning som finns och vi jobbar hela tiden med att höja säkerheten, utveckla och förbättra, samt underhålla lekplatserna. 

Vi garanterar:

  • Säkerhetsbesiktning, en gång per år enligt svensk standard.
  • Tillsyn av lekplatsen minst en gång per månad.
  • Från dagen vi får en anmälan, eller vi själva upptäcker att något är trasigt på en lekplats, ska det vara lagat eller utbytt inom tio dagar. Om reservdelar behöver beställas tar det högst 30 dagar.
  • Om vi bedömer att någon lekutrustning kan medföra allvarlig personskada tas denna bort eller stängs av omgående.

Om vi inte håller det vi lovar:

Klarar vi inte ovanstående uppgifter inom utsatt tid ska vi ge dig en förklaring till varför vi har brustit i hanteringen. Vi kommer också att se till att åtgärda problemet snarast.

Kontakta oss:

Karlstads kommun
Besöksadress: Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26, 652 24 Karlstad
Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se

Uppdaterad den