Parker och grönområden

Frödingsparken

Frödingsparken är en liten park i östra delen av Karlstad innerstad. Här finns bland annat vackra, storvuxna träd och en fin liten staty. Parken är en del av den tidigare Lasarettsparken. 

Trots parkens litenhet växer flera grova träd av lind, alm och ek här. Under senare år har de gamla träden kompletterats med silverlönn, prydnadskörsbär och rödlönn. Idag häckar bland annat Ringduva och Björktrast i området, och de gamla träden har i framtiden potential att kunna hysa ovanliga fågelarter.

Statyn ”Liten dansös” av Torsten Fridh placerades i parken på 50-talet, och den omges idag av blomsterrabatter och sittplatser.

Upprustning 2019/2020

Frödingsparken kommer att få en ny gestaltning som ska stå klar under våren 2020. 

Läs mer om upprustningen

Området

Frödingparken är en rest från den gamla Lasarettsparken som låg här intill gamla lasarettet (nu del av Tingvallagymnasiet). Området har varit välbesökt av storheter som Karl XI, Karl XII, Zarah Leander och Gustav Fröding.

Frödingsparken är en viktig del av den vackra kulturbebyggelsen i området, och ligger i korsningen Eneströmsgatan/Kungsgatan.

Såg annorlunda ut förr

Idag är det en annorlunda park än vad som låg intill lasarettet en gång i tiden. Till de större förändringarna hör, förutom att parken krympt i storlek, att det slingrande gångsystemet lagts om och rätats ut.

Parkens innehåll har förändrats ganska kraftigt. Vi tror att de storvuxna träden har sitt ursprung i den gamla anläggningen, men kastanjerna med tillhörande undervegetation av buskar utmed parkens östra långsida kom till i början på 1960-talet.

Områdets historia och dagens naturvärden

Hitta hit

Frödingparken ligger i Tingvallastaden, mellan Tingvallagymnasiet och Pråmkanalen.

Karta

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den