Frödingsparken

Frödingsparken är en park i Karlstads innerstad där det finns storvuxna träd och en fin liten staty. Här växer träd av lind, alm, ek, silverlönn, prydnadskörsbär och rödlönn. Fåglar som bland annat ringduva och björktrast häckar i området.

Närhet till café
Blomsterprakt
Konst och skulpturer
Tillgänglighetsanpassat
Illustration över hur Frödingsparken ska se ut i framtiden.

Framtida plats för ovanliga fågelarter?

Eftersom att några av träden i parken är väldigt gamla så finns det potential för att de skulle kunna bli hem för mer ovanliga fågelarter i framtiden. Om det blir så får tiden avgöra, men vi hoppas på att några sällskynta fåglar hittar hit. Statyn Liten dansös av Torsten Fridh placerades här på 50-talet, och den omges av blomsterrabatter och sittplatser.

Upprustning 2019/2020

Frödingsparken kommer att få en ny gestaltning som ska stå klar under våren 2020.

Viktiga personer har varit här

Frödingparken är en rest från den gamla Lasarettsparken som låg här intill gamla lasarettet, som nu del av Tingvallagymnasiet. Området har varit välbesökt av storheter som Karl XI, Karl XII, Zarah Leander och Gustav Fröding. Parkens innehåll har förändrats ganska kraftigt med tiden. Vi tror att de storvuxna träden har sitt ursprung i den gamla anläggningen, men kastanjerna med tillhörande undervegetation av buskar utmed parkens östra långsida kom till i början på 1960-talet. En av de större förändringarna, förutom att parken krympt i storlek, är att det gamla slingrande gångsystemet har lagts om och rätats ut.

Hitta hit

Frödingparken ligger i Tingvallastaden, mellan Tingvallagymnasiet och Pråmkanalen.