Parker och grönområden

Stadsträdgården

Foto på fontänen i Stadsträdgården med stora röda blommor runtom
Stadsträdgården

I den vackra Stadsträdgården växer så mycket som 800 olika arter av buskar, träd och blommor. Trädgården har en intressant historia som sträcker sig bakåt till 1800-talets mitt. Nedan kan du några av aktiviteterna som hålls i stadsträdgården 2019.

Stadsträdgården kallas för ”Stadens park” i Gustaf Frödings dikt om skalden Wennerbom. Parken ligger centralt i stadsdelen Viken, söder om Karlstad järnvägsstation. Det är en stor och vacker park med intressant växtlighet, fina gångstråk, sittplatser, café och fontän.  

Växt- och djurliv

I Stadsträdgården växer gamla och grova träd av framförallt ek, poppel, alm, lind, lönn och bok samt mängder med buskar och blommor som alla är uppmärkta med namnskyltar.

Träden ger goda förutsättningar att ha en intressant insektsfauna. Stadsträdgården är också Karlstads fågelrikaste park vad gäller antalet häckande arter. Vanligast är björktrast och ringduva, men här häckar också arter som stare, svartvit flugsnappare, ärtsångare och trädgårdssångare.

Stadsträdgården förr

Initiativet till Stadsträdgården togs redan 1857 av Värmlands Hushållningssällskap, som ville flytta sin Trädgårdsmästarskola från Carlberg i Grums till Karlstad. Trädgården började anläggas år 1863.

År 1865 byggdes Orangeriet, det kombinerade växt- och skolhuset. Skolan upphörde år 1876 med Hushållningssällskapet som huvudman, men fortsatte om än i mindre omfattning i trädgårdens regi till år 1895. Karlstad stad tog över Stadsträdgårdsmästeriet år 1922.

År 1870 byggdes trädgårdens första restaurang. Byggnaden fanns kvar till år 1900 då en ny, större och modernare byggdes helt i trä. Dessvärre brann denna ner år 1959 då en pyroman härjade. Någon restaurang har det inte blivit sedan dess men vid parkens lilla café kan man njuta av en fikastund under trädens krontak. 

Parkens förändring

Stadsträdgården kom efter branden 1959 att ligga mer eller mindre i träda till år 1993. Då beslutade Karlstads kommun att Stadsträdgården skulle återupprustas. Man beslutade att parken skulle upprustas i engelsk Viktoriansk stil, precis som ursprunget. De ståtliga träden från den ursprungliga planteringen behölls och fick utgöra stommen vid upprustningen. Parkens yta är idag 5,5 hektar.

Stadsträdgårdens växter

Broschyr om Stadsträdgården

Informationshäfte om Stadsträdgården

Hitta hit

Stadsträdgården ligger i Viken, söder om järnvägsstationen. Det finns bland annat en ingång från Trädgårdsgatan och en från Vänernsgatan.

Karta

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den