Parker och grönområden

Parkprogram

Magnolier i Våxnäsparken

Karlstads kommun ska ta fram en plan för hur vi ska förbättra kommunens parker. Därför fick Karlstadsborna under somaren 2019 möjlighet att lämna sina synpunkter på 13 av Karlstads parker. Resultatet ska vara underlag till det parkprogram som kommer styra vilka insatser som ska göras under de närmaste åren.

Just nu inventerar vi parkerna både i Karlstads stadsdelar och i kommunens kransorter. Över 100 parker ingår och fokus ligger på att se över nuläget och utvecklingspotentialen för parkerna, med inriktning på hälsa, miljö och biologisk mångfald. Som en del i inventeringen vill vi få din syn på parkerna.

13 utvalda parker den här omgången

Fokus för den här undersökningen är 13 så kallade stadsdelsparker, större parker eller grönområden som ska kunna nyttjas av en hel stadsdel. Fler parkområden kan omfattas längre fram.

Borgmästarholmen, Sandbäcken, karta
Gruvlyckeparken, karta
Gubbholmen, Haga/Norrstrand, karta
Kroppkärrssjön, karta
Kvarnbergsparken, karta
Lorensbergsparken, karta
Norrstrandsparken, karta
Orrholmsparken, karta
Rudsdalen, karta
Rönndungen, Norra Kroppkärr, karta
Sundstaparken, karta
Söderängsparken, Romstad, karta
Våxnäsparken, Klara, karta

470 inlämnade synpunkter

Följande parker var med undersökningen och totalt 470 personer lämnade synpunkter. De flesta parker fick mellan 20 och 40 synpunkter. Flest svar kom det in om Gubbholmen (121 stycken). Det går inte längre att lämna synpunkter.

Nu pågår arbetet med att gå igenom synpunkterna och utreda vad som kan ske med respektive park. Vi vet inte när hela parkprogrammet kommer vara klart. 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den