Parker och grönområden

Wennbergsparken

I Wennbergsparken finner du vackra utblickar över vattnet i Mariebergsviken genom frikostiga, öppna gräsytor som också ger möjlighet till lek, gruppaktiviteter och spontansport. 

I denna park finns också en båt–, strandinfluerad lekplats som med en gnutta fantasi ligger vid ”havet”. Parkens norra del har en mer klassisk parkutformning - en miljö som tillsammans med områdets avenbokskantade sittplatser bildar fina möjligheter till vila och reflektion. Parkens trädbestånd består av oxel, bok, skogslönn och tårbjörk.

Parkens historia

Sett ur ett historiskt perspektiv började Wennbergsparken byggas under 1930 – talet då fabrikör Simon Wennberg donerade pengar vid tre tillfällen för att försköna området. Det hela påbörjades 1934 då Simon skänkte den första omgången pengar för att fylla ut och trädplantera området till Karlstads 350 – årsjubileum som stad. Den andra donationen gjordes 1935 och syftade till anläggandet av plaskdammen i parkens norra del och 1937 skänktes ytterligare pengar för inköp av konstverket ”Dimman” av Gustav Lindberg. Sedan 30-talet har parken genomgått en del förändringar men grunddragen finns kvar än idag.

Hitta hit

Wennbergsparken ligger i stadsdelen Viken, söder om järnvägsstationen, och nära Mariebergsviken.

Karta

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den