Wennbergsparken

Den här parken har en båt- och strandinfluerad lekplats och många öppna gräsytor som ger möjlighet till lek, gruppaktiviteter och spontansport. Här har du även en vacker utsikt över Mariebergsviken.

Bra plats för picknickfilt
Tillgänglighetsanpassat
Närhet till vatten

Plats för en paus

Wennsbergsparkens norra del har en mer klassisk utformning med sittplatser som ger möjligheter till vila och reflektion. I parken finns olika trädsorter: oxel, bok, skogslönn och tårbjörk.

Parkens historia

Wennbergsparken började byggas 1934 då fabrikör Simon Wennberg donerade pengar för att plantera träd i området till Karlstads 350-årsjubileum. Simon skänkte pengar vid tre tillfällen, den andra donationen gjordes ett år senare för att bygga plaskdammen i parkens norra del. Den sista donationen gjordes för att köpa in konstverket Dimman av Gustav Lindberg. Sedan 30-talet har parken genomgått en del förändringar men en stor del av grunden finns kvar än idag.

Hitta hit

Wennbergsparken ligger i stadsdelen Viken, söder om järnvägsstationen, nära Mariebergsviken.