Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Badhusparken och pråmkanalens alléer

Med en vacker utsikt över Sveriges längsta stenbro är badhusparken, och pråmkanalens alléer, Karlstads äldsta parkområde. Pråmkanalen bjuder på ett mysigt promenadstråk och sommartid är området populärt för picknick och solbad.

Närhet till café
Bra plats för picknickfilt
Tillgänglighetsanpassat
Närhet till vatten
Gräsyta längs älven

Promenadstråk vid kanalen 

Badhusparken och pråmkanalens alléer räknas som Karlstads äldsta parkområde. Pråmkanalens alléer bjuder svalka från de grova träden av lönn, lind, alm och kastanj på promenaden från Badhusparken och söderut förbi slussen i Haga. Vid Badhusparken finns också några värdefulla pilar, som utgör livsmiljö för flera sällsynta eller hotade insektsarter. Kanalpartiets två broar är under sommartid prydd av broräckeslådor fyllda med vackra blommor.

Alléerna användes som tak

När pråmkanalen invigdes år 1838 planterades alléer i dubbla rader. Alléerna var även på den tiden ett mycket omtyckt promenadstråk. Efter den stora branden som ödelade stora delar av Karlstad sommaren 1865, tog många av de hemlösa människorna sin tillflykt till alléerna som fick fungera som ett primitivt tak över huvudet. En del av alléernas ursprungliga träd av skogslönn och skogsalm finns kvar i alléerna idag, men eftersom träden har varit i dåligt skick så har en del bytts ut.

Hitta hit

Badhusparken ligger intill Klarälven, bredvid Karlstad Congress Culture Centre (KCCC). Pråmkanalens alléer följer Pråmkanalen söderut från Badhusparken.

Vägbeskrivning