Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Stadsträdgården

I den vackra Stadsträdgården växer så mycket som 800 olika arter av buskar, träd och blommor. Det är en stor och vacker park med intressant växtlighet, fina gångstråk, sittplatser, café och fontän.

Närhet till café
Blomsterprakt
Konst och skulpturer
Bra plats för picknickfilt
Tillgänglighetsanpassat
Blomsterplantering runt fontän.

Karlstads mest fågelrika park

Stadsträdgården kallas för "stadens park" i Gustaf Frödings dikt om skalden Wennerbom. Här växer gamla träd av framförallt ek, poppel, alm, lind, lönn och bok, samt mängder med buskar och blommor som alla är märkta med namnskyltar. Träden ger goda förutsättningar att ha en intressant insektsfauna, och det är Karlstads mest fågelrika park vad gäller antalet häckande arter. Vanligast är björktrast och ringduva, men här häckar också arter som stare, svartvit flugsnappare, ärtsångare och trädgårdssångare. 

Stadsträdgården förr

Trädgården har en intressant historia som sträcker sig bakåt till 1800-talets mitt. Initiativet till Stadsträdgården togs redan 1857 av Värmlands Hushållningssällskap, som ville flytta sin Trädgårdsmästarskola från Carlberg i Grums till Karlstad. Trädgården började anläggas år 1863. År 1865 byggdes Orangeriet, det kombinerade växt- och skolhuset. Skolan upphörde år 1876 med Hushållningssällskapet som huvudman, men fortsatte om än i mindre omfattning i trädgårdens regi till år 1895. Karlstad stad tog över Stadsträdgårdsmästeriet år 1922.

Pyroman brände ner restaurangen

År 1870 byggdes trädgårdens första restaurang. Byggnaden fanns kvar till år 1900 då en ny, större och modernare byggdes helt i trä. Dessvärre brann denna ner år 1959 då en pyroman härjade. Någon restaurang har det inte blivit sedan dess men vid parkens lilla café kan man njuta av en fikastund under trädens krontak.

Parkens förändring

Stadsträdgården kom efter branden 1959 att ligga mer eller mindre i träda till år 1993. Då beslutade Karlstads kommun att Stadsträdgården skulle återupprustas. Det beslutades att parken skulle upprustas i engelsk Viktoriansk stil, precis som ursprunget. De ståtliga träden från den ursprungliga planteringen behölls och fick utgöra stommen vid upprustningen. Parkens yta är idag 5,5 hektar.

Öppettider sommarcaféet

Caféet drivs av Lindhés konditori och är öppet varje dag 1 juni till 30 augusti.

Vardagar 11.00-17.00

Lör-sön 11.00-16.00

Aktiviteter under sommaren 

Under sommaren bjuds det bland annat på musik och andra akviteter. 

Här kan du läsa mer om sommarprogram för Stadsträdgården

Hitta hit

Parken ligger centralt i stadsdelen Viken, söder om Karlstad järnvägsstation.