Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Wennbergsparken

Den här parken har en båt- och strandinfluerad lekplats och många öppna gräsytor som ger möjlighet till lek, gruppaktiviteter och spontansport. Här har du även en vacker utsikt över Mariebergsviken.

Bra plats för picknickfilt
Tillgänglighetsanpassat
Närhet till vatten

Plats för en paus

Wennsbergsparkens norra del har en mer klassisk utformning med sittplatser som ger möjligheter till vila och reflektion. I parken finns olika trädsorter: oxel, bok, skogslönn och tårbjörk.

Parkens historia

Wennbergsparken började byggas 1934 då fabrikör Simon Wennberg donerade pengar för att plantera träd i området till Karlstads 350-årsjubileum. Simon skänkte pengar vid tre tillfällen, den andra donationen gjordes ett år senare för att bygga plaskdammen i parkens norra del. Den sista donationen gjordes för att köpa in konstverket Dimman av Gustav Lindberg. Sedan 30-talet har parken genomgått en del förändringar men en stor del av grunden finns kvar än idag.

Grävarbeten pågår men parken ska återställas

Under vintern 2020/2021 pågår två olika grävarbeten i Wennbergsparken. Anledningen till att vi har fällt fyra träd närmast Vikengatan beror på att det ska dras en ny stor dagvattenledning från Tingvallastaden under järnvägsspåren, genom Wennbergsparken och till Mariebergsviken. Marken kommer att återställas så det blir en fin park igen. I den södra delen kommer avskärmande buskgrupper inrama parken tillsammans med nyplanterade träd

Träden som stod längs Sjömansgatan har dömts ut då de hade skador och inte var livskraftiga. Nya träd kommer planteras när arbetena i parken är klar.

Vi kommer att återplantera träd, några på samma plats och några på andra platser. Vi kommer dessutom att plantera en helt ny trädrad utefter Sjömansgatan så det blir totalt fler nya träd än vi tar bort.

Hitta hit

Wennbergsparken ligger i stadsdelen Viken, söder om järnvägsstationen, nära Mariebergsviken.