Parker och lek

Tillgänglighet i natur och park

Rullstol i lekplatsmiljö
Rullstol

Vi tycker det är viktigt att skapa möjlighet för fler att uppleva grönskan, vatten och naturen i kommunen. Vi arbetar aktivt med att tillgänglighetsanpassa vandringsleder, parker, badplatser och lekplatser. Vi förbättrar där det behövs och tänker till när vi bygger nytt.

Naturområden

Vi jobbar successivt med att anpassa fler naturområden så att de blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighetsanpassade naturområden av olika naturtyper ska på sikt också finnas spridda i kommunens olika delar. I vissa områden gör dock de naturgivna förutsättningarna att det är svårt att göra dem tillgängliga för alla, till exempel på grund av allt för kuperad terräng. 

Sedan början av 2000-talet har Karlstads kommun arbetat med tillgänglighetsanpassning av våra naturområden. Det här är några av de anpassningar vi gjort.

  • Göteborgsudden har en taktil informationstavla för synskadade. Leden är belagd med stenmjöl och det finns en spång som längs den sista delen av vandringsleden. Här finns även en tillgänglighetsanpassad rastplats, eldstad och ett utedass.
  • Längs Kroppkärrssjön norra strand med start vid badplatsen fram till Talludden är vandringsleden tillgänglighetsanpassad. Längs leden finns två tillgänglighetsanpassat fågeltorn, eldstäder, rastplatser och en anpassad fiskebrygga.
  • Västra Långholm enhar en spång tvärs över ön, tillgänglighetsanpassade rastplatser med utedass.

Ytterligare områden som ska anpassas är Fiskartorpet på Herrön, en del av I2-området, Molkomsmossen och en del av vandringsleden på Östanås. 

Här kan du jämför vandringsleder i Karlstads kommun

Lekplatser

Vårt långsiktiga mål är att det vid alla välanvända lekplatser och de områdeslekplatser som ligger lämpligt till ska finnas någon form av redskap eller lekmiljöer som är anpassade och kan användas av barn med funktionshinder. Vissa av de större lekplatserna ska ha ett rikare innehåll som är anpassat även för barn med funktionsnedsättningar.

När det gäller lekplatser så lägger vi stor vikt vid tillgängligheten när vi bygger nytt och vi gör även punktinsatser på utvalda lekplatser för att förbättra tillgängligheten. Det kan handla om att det finns lekbord som kan användas av barn i rullstol, eller att det finns kompisgungor, att gångstråken är av stenmjöl, att det finns tillgänglighetsanpassade picknickbord, att det finns en trappa till klätterställningen och en lång rutschbanesektion. Genom vår jämför service kan du jämföra olika lekplatser och läsa mer om tillgängligheten. 

Här kan du jämföra lekplatser i Karlstads kommun

Parker

Sandgrundsparken, som är ett av kommunens största parkprojekt, är tillgänglighetsanpassat. I parken finns bryggor och bryggdäck som ger närhet till vatten, här finns möjlighet till att uppleva blomning, dofter och andra sinnesupplevelser. Tillgänglighetsanpassade toaletter har byggts i Sandgrundsparken, Sjösalaparken och under 2017 färdigställs en toalett i Stadsträdgården.

Badplatser

Karlstads kommun ansvarar för 20 badplatser runt om i kommunen. Vid Skutbergets badplats och vid Orrholmens badplats finns det tillgänglighetsanpassade badramper för rullstolsburna ut i vattnet. Under 2017 kommer badplatserna vid Alsters strandbad och Östra Örten att få tillgänglighetsanpassade toaletter.

Här kan du jämföra badplatser i Karlstads kommun

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den