Möten

Kontakta oss så hjälper vi dig

En foajé sedd uppifrån med personer som minglar.

Visit Karlstad Möten kan neutralt och kostnadsfritt stötta dig som vill arrangera ett möte i Karlstad. Hos oss får du en enkel väg in till mötesstaden Karlstad.

Visit Karlstad Möten har som uppdrag att arbeta strategiskt med destinationsutveckling genom nationella och internationella möten för att i ett långsiktigt perspektiv stärka destinationens varumärke och tillväxt. En stor del handlar om att finna, stimulera och stödja personer eller organisationer som kan, vill och vågar åta sig värdskapet för ett kommande möte eller event.

Visit Karlstad Möten kan utifrån ditt syfte och tema för mötet matcha dina behov med passande kontakter genom ett stort kontaktnät. Vi kan vara en länk mellan lokala företag, akademin, organisationer och offentlighet. Vi kommer gärna med idéer och förslag, ger tips och professionell hjälp.

Vi erbjuder flera verktyg kostnadsfritt

  • Bild- och filmbank, presentationsmaterial om Karlstad
  • Hjälp med producering av ansökan till värdskap av möten
  • Preliminärbokning av logi, möteslokaler, restauranger, aktiviteter, underhållning och liknande
  • Visningsresor i samband med ansökan av möten
  • Idéer och förslag för att skapa ett hållbart möte som ger ett gott avtryck och värde – före, under och efter mötet
  • Förslag på sociala aktiviteter och studiebesök
  • Förslag på hur ni kan förlänga vistelsen i Värmland, aktiviteter och besöksmål

Här kan du kontakta Visit Karlstad Möten.

Uppdaterad den