Bildhantering

Bilder i förskola och skola

Varje läsår händer spännande saker i våra förskolor och skolor. Bilder, filmer och ljudupptagningar är ett sätt att kunna återberätta allt det roliga och lärorika som barn och unga får vara med om. 

Vi vill gärna dela med oss av vår verksamhet i förskolan och skolan, bland annat genom nyheter, artiklar och information. För att kunna göra detta behöver vi ditt samtycke. Genom detta samtycke tar du ställning till om ditt barns personuppgifter i form av bild, film och namn får användas av Karlstads kommun.

Barns åsikter ska alltid respekteras och med stigande ålder och mognad ska barnets egen inställning vägas in. Det är därför viktigt att du som vårdnadshavare avgör när och hur delaktigheten ska ske för ditt barn.

Hur används uppgifterna?

Uppgifterna kan komma att användas i Karlstads kommuns kommunikationskanaler som exempelvis vårt intranät, webbplatsen karlstad.se, i tidningen Vi i Karlstad och i sociala medier.

Bilderna kommer endast att användas där Karlstads Kommun står som avsändare. Bilder som publiceras på karlstad.se och intranätet lagras i Karlstads kommuns bildbank.

Lämna samtycke 

Samtycket gäller tills vidare och du som vårdnadshavare kan när som helst ändra ditt svar. Om barnet har två vårdnadshavare så ska båda skriva under.

Samtycket lämnas digitalt via e-tjänsten Digitala samtycken och information. 

Riktlinjer för bild- och filmhantering enligt dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen ställer krav på hur Karlstads kommun hanterar bilder och filmer där personer finns med. Syftet med dataskyddsförordningen är att hindra att individers personliga integritet kränks.

Riktlinjer för bild- och filmhantering enligt dataskyddsförordningen

Uppdaterad den