Förskola och familjedaghem

Ansök om plats

Du ansöker om förskola eller familjedaghem i e-tjänsten Ansökan om plats i förskola och pedagogisk omsorg. Du kan ansöka tidigast sex månader innan ditt barn behöver plats. Som ködatum räknar vi fyra månader innan önskat placeringsdatum. Ditt barn erbjuds plats från tidigast ett års ålder. Tänk på att räkna med en inskolningstid på två veckor från och med placeringsdatumet. Vi garanterar en plats i Karlstads kommun inom fyra månader från ködatumet. Ditt barn ska vara folkbokfört i Karlstad när placeringen börjar.

Anmälan om sommaruppehåll (sommarschema) 

Om ditt barn ska vara ledigt sammanhängande i minst åtta veckor under perioden juni, juli och augusti har du möjlighet att anmäla ett så kallat sommarschema. Avgiften beräknas då på det lägsta timintervallet, 0-15 timmar per vecka. 

Vid delad plats måste båda vårdnadshavarna anmäla sommaruppehåll för att kunna få reducerad avgift. Anmälan görs via e-tjänst i god tid innan förändringen träder i kraft. 

Mer information och anmälan om sommarschema

 

 Ansök om plats 

Ansökan om plats i förskola och familjedaghem

Du kan alltid logga in på Min Sida i e-tjänsten för barnomsorg för att följa ditt ärende och kontrollera de uppgifter du angett till oss.

Läs mer om hur din ansökan hanteras

Skyddade personuppgifter

Om Skattemyndigheten har beslutat att ge dig sekretessmarkering, ska du inte ansöka om barnomsorg i e-tjänsten. Ta istället direktkontakt med administratör via kommunens växel på telefonnummer 054-540 00 00.

Omsorg på obekväm arbetstid

Här kan du ansöka om omsorg på obekväm arbetstid oinloggad

Läs mer om omsorg på obekväm arbetstid

Ansökan till fristående förskola/familjedaghem

Om du vill söka plats på fristående förskola eller familjedaghem måste du själv ta kontakt med den enhet du vill söka till eftersom varje enhet har sin egen kö.

Uppdaterad den