Förskola och annan pedagogisk verksamhet

Avgifter och regler

Du har rätt till förskola eller annan pedagogisk verksamhet för ditt barn om barnet är skrivet i Karlstads kommun och om du arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller är föräldraledig eller sjukskriven. Ditt barn ska ha fyllt 1 år när det börjar i förskolan.

Sommar och semester i förskolan

När det närmar sig sommar och semesterperiod finns det en del att tänka på för dig som har barn i förskola och pedagogisk omsorg. Kanske ska ni vara lediga länge - eller så är det dags att börja i fritidshem till hösten.

Schema 
Du behöver tala om för förskolan vilka tider ditt barn ska vara där under sommaren. Däremot ska du inte ändra i grundschemat i e-tjänsten om barnet har tillfälligt minskad närvarotid på grund av semester, helger eller annan ledighet. Ditt barn har inte rätt att vara i förskolan eller pedagogiska verksamheten om du har semester eller annan ledighet. 

Anmäla uppehåll under sommaren/sommarschema 
Om ditt barn ska vara ledigt sammanhängande i minst åtta veckor under perioden juni, juli och augusti har du möjlighet att anmäla ett så kallat sommarschema. Avgiften beräknas då på det lägsta timintervallet. Vid delad plats måste vårdnadshavarna anmäla sommarschema var för sig. Anmälan görs via e-tjänst i god tid innan förändringen träder i kraft. 

Mer information och anmälan om sommarschema 

Avgift 
Du betalar avgift för platsen 12 månader om året oavsett om platsen utnyttjas eller inte.  

Allmän förskola  
Barn som omfattas av allmän förskola får en reducerad avgift under perioden september - maj. Under juni, juli och augusti betalas ordinarie avgift vilket gör att du kan få en högre avgift dessa månader.  

Läs mer om avgift för allmän förskola 

Uppsägning av plats  
Vill du säga upp platsen så gör du det i e-tjänsten. Uppsägningstiden är två månader och du betalar avgift under uppsägningstiden. Om du säger upp platsen under perioden juni, juli, augusti kan du inte få en ny plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk verksamhet före 1 september samma år. 

E-tjänst för uppsägning av plats i förskola 

Övergång till skola/fritidshem 
Det året ditt barn ska börja i skolan avslutas platsen i förskola eller annan pedagogisk verksamhet 31 juli. Om ditt barn ska börja i fritidshem i augusti ansöker du om plats i e-tjänsten. Du ska då inte säga upp platsen i förskola eller annan pedagogisk verksamhet . 

E-tjänst för ansökan om fritidshem  

Plats i två kommuner

Det är barnets hemkommun, där barnet är folkbokfört, som ska erbjuda en plats. Om barnet bor växelvis hos sina föräldrar och dessa bor i olika kommuner, kan barnet bara få plats i en kommun. Detta gäller också om barnets vårdnadshavare arbetar i två kommuner.

Bosatt i annan kommun

Om ditt barn är skrivet i en annan kommun har barnet rätt till plats i förskola eller annan pedagogisk verksamhet om det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets personliga förhållanden.

Ditt barn kan även få plats i annat fall om det bedöms vara möjligt.

Förtur

Om ditt barn är i behov av särskilt stöd eller om barnet har ett eget behov av förskola eller annan pedagogisk verksamhet, till exempel på grund av familjeförhållanden, ges förtur.

Syskon har inte förtur till plats på samma förskola eller annan pedagogisk verksamhet men vi försöker ändå så långt det är möjligt att tillgodose detta.

Allmän förskola

Från och med höstterminen då ditt barn fyller tre år erbjuds du en plats i den allmänna förskolan. Om ditt barn redan har en plats i förskola eller annan pedagogisk verksamhet så kommer du att få en lägre avgift.

Allmän förskola är avgiftsfri 525 timmar per år, vilket vanligtvis motsvarar 15 timmar i veckan under skolans läsår.

Regler och avgifter

Regler och information om avgifter finns samlade i ett dokument. 

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm tid.pdf

Mer information om avgifter och verktyg för att räkna ut ditt barns avgift.

Omsorg på obekväm tid

Omsorg på obekväm tid är en form av pedagogisk verksamhet som erbjuds familjer där båda vårdnadshavarna arbetar eller studerar på kvällar, nätter eller helger och inte har möjlighet till annan lösning.

Läs mer om omsorg på obekväm tid här

Uppdaterad den