Förskola och annan pedagogisk verksamhet

Avgifter och regler

Du har rätt till förskola eller annan pedagogisk verksamhet för ditt barn om barnet är skrivet i Karlstads kommun och om du arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller är föräldraledig eller sjukskriven. Ditt barn ska ha fyllt 1 år när det börjar i förskolan.

Plats i två kommuner

Det är barnets hemkommun, där barnet är folkbokfört, som ska erbjuda en plats. Om barnet bor växelvis hos sina föräldrar och dessa bor i olika kommuner, kan barnet bara få plats i en kommun. Detta gäller också om barnets vårdnadshavare arbetar i två kommuner.

Bosatt i annan kommun

Om ditt barn är skrivet i en annan kommun har barnet rätt till plats i förskola eller annan pedagogisk verksamhet om det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets personliga förhållanden.

Ditt barn kan även få plats i annat fall om det bedöms vara möjligt.

Förtur

Om ditt barn är i behov av särskilt stöd eller om barnet har ett eget behov av förskola eller annan pedagogisk verksamhet, till exempel på grund av familjeförhållanden, ges förtur.

Syskon har inte förtur till plats på samma förskola eller annan pedagogisk verksamhet men vi försöker ändå så långt det är möjligt att tillgodose detta.

Allmän förskola

Från och med höstterminen då ditt barn fyller tre år erbjuds du en plats i den allmänna förskolan. Om ditt barn redan har en plats i förskola eller annan pedagogisk verksamhet så kommer du att få en lägre avgift.

Allmän förskola är avgiftsfri 525 timmar per år, vilket vanligtvis motsvarar 15 timmar i veckan under skolans läsår.

Regler och avgifter

Regler och information om avgifter finns samlade i ett dokument. 

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm tid.pdf

Mer information om avgifter och verktyg för att räkna ut ditt barns avgift.

Omsorg på obekväm tid

Omsorg på obekväm tid är en form av pedagogisk verksamhet som erbjuds familjer där båda vårdnadshavarna arbetar eller studerar på kvällar, nätter eller helger och inte har möjlighet till annan lösning.

Läs mer om omsorg på obekväm tid här

Uppdaterad den