Avgifter

Taxa för förskola och annan pedagogisk verksamhet

Avgiften bestäms av:

  • Barnets närvarotid per vecka.
  • Hushållets sammanlagda beskattningsbara bruttoinkomst per månad, dock högst 54 830 kronor år 2023. Med månadsinkomst menas årsinkomsten delad med 12.
  • Antalet barn som är placerade i kommunal och enskild verksamhet och som är bosatta på samma adress.

Månadsavgift

Grundtaxa

   
Närvarotid 0-15 tim/vecka 16- tim/vecka
  Procent av månadsinkomst 
Barn 1 (yngsta barnet) 2 % 3 %
Barn 2 1 % 2 %
Barn 3 1 % 1 %
     
Delad plats (Vårdnadshavare får varsin räkning)
Närvarotid 7 tim/vecka 8- tim/vecka
  Procent av månadsinkomst
Barn 1 (yngsta barnet) 1 % 1,5 %
Barn 2 0,5 % 1 %
Barn 3 0,5 % 0,5 %
     
     

Taxa för allmän förskola

Taxan gäller under perioden september-maj från höstterminen det år barnet fyller 3 år till och med vårterminen det år barnet börjar i förskoleklass eller grundskola. Under juni, juli och augusti gäller grundtaxan (se ovan).
Närvarotid  0-15 tim/vecka  16- tim/vecka
   Procent av månadsinkomst
Barn 1 (yngsta barnet) 0 % 2 %
Barn 2 0 % 1,33 %
Barn 3 0 % 0,67 %
     
Delad plats (Vårdnadshavare får varsin räkning)  
Närvarotid 7 tim/vecka 8- tim/vecka
  Procent av månadsinkomst
Barn 1 (yngsta barnet) 0 % 1 %
Barn 2 0 % 0,67 %
Barn 3 0 % 0,33 %
     
     

Taxa för barn i behov av särskilt stöd

(8 kap 16§ skollagen)     
Närvarotid 0-15 tim/vecka 16- tim/vecka
  Procent av månadsinkomst
Barn 1 (yngsta barnet) 0 % 2 %
Barn 2 0 % 1,33 %
Barn 3 0 % 0,67 %
     
Delad plats (Vårdnadshavare får varsin räkning) 
Närvarotid 7 tim/vecka 8- tim/vecka
  Procent av månadsinkomst
Barn 1 (yngsta barnet) 0 % 1 %
Barn 2 0 % 0,67 %
Barn 3 0 % 0,33 %

Fritidshem/annan pedagogisk verksamhet

Gäller från och med 1 augusti det år barnet börjar i skolan
   
  En plats Delad plats (varsin räkning)
Barn 1 (yngsta barnet) 2 % 1 %
Barn 2 1 % 0,5 %
Barn 3 1 % 0,5 %

Uppdaterad den