Vanliga frågor och svar

Lämna schema och ändra tider?

I e- tjänsten lägger du in eller ändrar schema

Schema vid arbete eller studier

När du har fått plats för ditt barn ska du lämna ett schema över den tid barnet ska vara i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet.

Du får ta till den tiden du behöver för arbete eller studier plus restid och tid för lämning och hämtning. Det är alltså barnets hela närvarotid som ska stå på schemat.

Schema vid föräldraledighet

Du ska lämna ett nytt schema senast 1 månad innan du går på föräldraledighet.

Schema vid oregelbundna arbetstider

Om du har så oregelbundna tider att du inte kan ange bestämda klockslag i förväg kan du lämna ett obestämt schema där du skriver hur många timmar per vecka du tror att barnet kommer att behöva.

Personalen på avdelningen behöver dock ha ett schema vecka för vecka för att kunna planera sitt arbete.

Ändring av tider

Om ändringen bara är tillfällig lämnar du ett nytt schema till avdelningen på föskolan eller annan pedagogisk verksamhet. En mindre ändring påverkar inte din avgift.

Om ändringen gäller mer än 2 veckor ska du lämna ett nytt schema senast 1 månad innan ändringen börjar gälla.

Schema vid ledighet

Tillfälliga ledigheter ska inte läggas in i schemat och ger därför inte lägre avgift.

Sommarschema

Ska du vara ledig minst 8 sammanhängande veckor under perioden juni-augusti betalar du avgift enligt lägsta timintervallet om du anmäler detta i god tid innan ledigheten börjar gälla. Anmälan om sommarschema gör du på karlstad.se

Rätt till sommarschema förutsätter att barnet varit inskrivet i verksamheten, och närvarat, i minst två månader.

I e-tjänsten anmäler du sommarschema

Uppdaterad den