Förskola och annan pedagogisk verksamhet

Familjedaghem

I familjedaghem tar en dagbarnvårdare emot en liten barngrupp i sitt eget hem. Familjedaghem är en form av pedagogisk verksamhet där ditt barns lärande och utveckling stimuleras. 

Alla dagbarnvårdare inom samma skolområde samarbetar och träffas regelbundet för gemensamma aktiviteter. Om en dagbarnvårdare blir sjuk går någon från arbetslaget in som vikarie.

Verksamheten styrs av Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg och förskolans läroplan är vägledande.

Familjedaghem kan drivas både av kommunen eller av enskilda utförare. Kontakta gärna familjedaghemmet som du är intresserad av om du har frågor.

Familjedaghem

EnhetRegi
Romstads familjedaghemKommunal
SlussenFristående

Uppdaterad den