Gruvlyckan/Mariebergs familjedaghem

Likabehandlingsplan

Hos dagbarnvårdarna känner sig barnen välkomna, trygga och respekterade för den de är.

Dagbarnvårdarna har till uppgift att främja lika rättigheter och skapa en god pedagogisk miljö där flickor och pojkar kan bredda sina erfarenheter och utveckla sina förmågor och intressen oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller ålder.

Vårt förebyggande arbete lägger stor vikt vid:

  • Inskolnings- och överskolningsperioder så att barn och föräldrar känner sig trygga och välkomna
  • Närvarande, medvetna, engagerade och observanta vuxna som är goda förebilder
  • Att bekräfta och se alla barn

Likabehandlingsplan för Strand och Romstad familjedaghem

Uppdaterad den