Gruvlyckan/Mariebergs familjedaghem

Om oss

Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamheter som inte är förskola eller fritidshem. Familjedaghem är en form av pedagogisk verksamhet som leds av dagbarnvårdare.

Den pedagogiska verksamheten utgår från skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg och Läroplan för förskolan, avsnitt 2.1 Normer och värden. Familjedaghemmen bedriver sin verksamhet i hemmiljö.

Vi erbjuder en åldersblandad, liten barngrupp mellan 1–6 år.

Matlagningen sker i respektive familjedaghem. I den flexibla verksamheten läggs stor vikt på lek och utevistelse där barnens fantasi, uppfinningsrikedom och intressen utvecklas. När möjlighet finns så träffas dagbarnvårdarna i någon av närområdets lekplatser.

På våra familjedaghem ska alla känna sig välkomna. Ett gott bemötande och goda relationer är viktigt för oss

Mattider

Våra måltider serveras på följande tider:

Frukost klockan: 08.00
Lunch cirka klockan: 11.30
Mellanmål klockan: 14.30

Uppdaterad den