Gruvlyckan/Mariebergs familjedaghem

Vårt kvalitetsarbete

För att skapa goda villkor och god kvalitet hos familjedaghemmen sker regelbundet verksamhetsbesök av rektor.

Det sker även återkommande APT där dagbarnvårdare och rektor träffas för att diskutera organisation, innehåll och genomförande.

Vardera dagbarnvårdare planerar och genomför olika aktiviteter mestadels i hemmet och på dess utegård (eller närliggande lekpark), Även inköp görs av vardera dagbarnvårdare utifrån barnens intresse och vad verksamheten behöver i form av skapande och lärande lek.

Detta gör de för att varje barn skall få de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande.

Uppdaterad den