Försäkringar

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Karlstads kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar. Det innebär att barn och elever i kommunal förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola är försäkrade.

Försäkringen gäller även under fritid och lov.

Om ditt barn läser på annan ort omfattas det inte av försäkringen.

Om ditt barn blir skadat

Om ditt barn skadas anmäler du som förälder själv detta direkt till försäkringsbolaget. 

Försäkringsgivare: Länsförsäkringar Värmland

Försäkringsnummer: 437635

Telefon: 054-775 15 00

E-post: personskada@LFvarmland.se

Postadress: Länsförsäkringar Värmland, Box 367, 651 09 Karlstad

Uppdaterad den