Alsters förskola

Föräldrainformation

På Alsters förskola har vi ett pågående arbete med att ha en god kontakt med vårdnadshavare.

Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning.

Uppdaterad den