Alsters förskola

Om oss

Torget på Alsters förskola

Vårt förhållningssätt

Reggio Emila-filosofin brukar även kallas för "Lyssnadets pedagogik" som bygger på att barnen är delaktiga och kan påverka sin vardag. Med hjälp av Pedagogisk dokumentation fångar vi barnens tankar och intressen samt synliggör deras lärande för såväl barn som föräldrar. Vi pedagoger har ett medforskande, utmanande, lyssnande och reflekterande förhållningssätt.

På vår förskola pågår det ständigt en utvecklingsprocess och ett aktivt förändringsarbete hos alla pedagoger kring förhållningssätt, barnsyn, kunskapssyn och miljöanpassning.

Projekterande arbetssätt

Vi pedagoger arbetar aktivt för att få till ett bra samarbete i huset. I projekten arbetar vi ämnesöverskridande där vi ser till att barnen får mötas inom musikaliska, estetiska, språkliga, matematiska och naturvetenskapliga områden. Förskolan deltar även i NTA-projektet (Naturvetenskap och Teknik för Alla) där pedagoger gått utbildning och vi får tillgång till olika experimentlådor. De handlar om luft, ljud, vatten och ljus. Varför naturvetenskap? Barn är naturliga naturvetare, är nyfikna och vill utforska sin omvärld. Vi samarbetar vid öppning och stängning av förskolan och tack vare vårt unika hus har vi många naturliga mötesplatser som en gemensam matsal, ett Torg och vår stora ateljé.

Sex hemvister (tre par avdelningar)

Barnen möter en tydlig miljö- och materialprogression genom huset som är anpassad och utmanande för varje åldersgrupp.

Uppdaterad den