Alsters förskola

Kvalitetsarbete

Att ständigt bli bättre är vår drivkraft. Det gör vi genom att utvärdera verksamheten och komma med förslag på hur vi kan göra bra bättre.
I förskolan har vi en utvärderingsrutin som ligger till grund för kvalitetsredovisningen och kvalitetsutvecklingen.
De redskap vi har använt oss av är planerings- och utvärderingsmaterial för pedagogerna/arbetslagen, synpunkter från föräldraråd samt de diskussioner och reflektioner som samtliga arbetslag har haft i samband med arbetet.

Läs mer på sidan Kvalitet och utveckling

Uppdaterad den