Edsvalla förskola

Barn- och föräldrainflytande

För oss är det viktigt att både barnen och du som förälder är delaktiga i förskolans verksamhet och kan vara med och påverka.

På förskolan bjuder vi regelbundet in till föräldramöten och utvecklingssamtal. Vi genomför också intervjuer och enkäter där vi kartlägger behov och önskemål hos barn och föräldrar.  

Tillsammans med läroplanens olika målområden ligger detta till grund för hur vi planerar verksamheten.

Föräldraråd

2 vårdnadshavare från varje avdelning träffas tillsammans med rektor 3-4 ggr/läsår.

Klagomål

I första hand ska du vända dig till den personal som arbetar närmast ditt barn eller den personal du själv anser berörs. Om du efter samtal med personalen fortfarande har klagomål kontaktar du ansvarig rektor.
Läs mer om klagmål här 

Uppdaterad den