Edsvalla förskola

Om oss

Vår vision är att skapa en förskola där man bemöter varandra med hänsyn och respekt. Vi tar tillvara den kulturella mångfalden och låter den berika verksamheten.

Edsvallas förskola ligger vid Övre bruket i nära anslutning till Edsvallaskolan och här finns för fyra avdelningar. Två avdelningar 1-3 år, en avdelning 4-5 år samt en extra avdelning som öppnas vid behov.

Våra målområden

På Edsvallas förskola undervisar vi aktivt utifrån våra styrdokument tex förskolans Läroplan och vi lägger stor vikt vid barnens språkutveckling och använder bland annat tecken som stöd. 
Varje avdelning arbetar utifrån olika figurmål som genomsyrar den dagliga verksamheten. Hela förskolan utgår från de gemensamma värdeorden: Nyfikenhet, Glädje, Trygghet, Lärande & Samspel.
Förskolan arbetar aktivt med att utveckla stimulerande och utvecklande lärmiljöer för att ge barnen de bästa förutsättningarna. Förändringarna sker tillsammans med barnen utifrån samtal och observationer.

För oss är det viktigt att veta vad ni som vårdnadshavare tycker och vilka behov och önskemål ni har. Tillsammans kartlägger vi dessa och låter dem ligga till grund för planeringen av verksamheten.

Vi strävar efter att verksamheten ska vara trygg, lärorik, inspirerande och fylld av glädje!

Uppdaterad den