Edsvalla förskola

Kontakta oss

Edsvalla förskola
Axel Danielssons Väg 8
664 93  Edsvalla

Skolledning/expedition

Avdelningar

Bruket 1-3 år
054-540 33 36

Kvarnen 1-5 år
054-540 36 77

Sågen 3-5 år
054-540 33 64

Smedjan 3-5 år
054-540 33 63

 

 

Uppdaterad den