Edsvalla förskola

Systematiskt kvalitetsarbete

Pedagogerna bygger sin verksamhet utifrån observationer i lek- och lärandesammanhang. När en pedagog fortlöpande dokumenterar så synliggörs barnens lärprocesser och hur barnen tänker. Det visar även på hur läraren interagerar med barnen, lyssnar till dem och observerar dem.
Dokumentation av barns lärande ger möjlighet för pedagoger att få en djupare förståelse för barnens styrkor och begränsningar, men även barnens intresse och kunskaper likväl som det egna handlandet, pedagogiska beslut samt för det egna lärandet.


Vi vill få barnen delaktiga genom intervjuer/samtal och på detta sätt få reda på vad som väcker deras intresse. Vi ger dem inflytande genom dokumentation och resonemang. Barns frågor och funderingar är viktiga för hur pedagogerna senare väljer att gå vidare i utvecklingen av verksamheten. 

Uppdaterad den