Dirigentens förskola

Bild på Dirigentens förskola

Vi ger varje barn de bästa förutsättningar för utveckling och lärande. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör grunden för vår pedagogiska verksamhet. Vi utgår ifrån barnets erfarenheter, intressen, behov och åsikter. För oss är samverkan med föräldrar viktig och alla ska känna att vi som arbetar här är kompetenta, positiva och engagerade.

Dirigentens förskola ligger i stadsdelen Kronoparkens centrum, cirka 7 kilometer från Karlstads centrum.

 

 

Uppdaterad den