Gruvlyckans förskola

Kvalitetsarbete

Uppföljning, utvärdering och utveckling

För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver verksamheten och barns utveckling följas, dokumenteras och analyseras. Syftet med utvärdering är att få kunskap om förskolans kvalitet, organisation, innehåll och genomförande. Detta gör vi för att varje barn skall få de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande.

All pedagogisk personal har som uppdrag att arbeta mot samtliga mål i läroplanen för förskolan. Under verksamhetsåret läggs särskild tyngd vid vissa mål ur läroplanen, samt kommunens prioriterade mål. I vårt utvecklingsarbete arbetar vi med ett kvalitetsårshjul där vi under augusti/september målformulerar våra prioriterade arbetsområden och under april/maj utvärderar och analyserar detsamma. Vi planerar, genomför, utvärderar och åtgärdar.

Exempel på hur vi utvärderar vår verksamhet

  • Observationer och intervjuer
  • Dokumentation
  • Utvecklingssamtal

Uppdaterad den