Hagaborgs förskola

Hagaborgs förskola

Precis i anslutning till Hagaborgsskolan, i området Hagaborg, ett stenkast från Klarälven ligger Hagaborgs förskola. Förskolan finns idag i nya paviljonger i väntan på den nya förskolan som beräknas vara klar våren 2023. Förskolan har idag fem avdelningar för barn mellan 1 och 6 år. Stacken, Idet, Lyan, Holken och Hyddan.

Förskolan har en stor utegård med kullar, fruktträd och stora gräsytor. Under läsåret 21-22 fokuserar vi vårt arbete på våra nya lärmiljöer. I förskolan ska lärmiljöerna vara tillgängliga för alla barn samt inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen utan att begränsas. Vi arbetar tillsammans över avdelningsgränserna för alla barns bästa samt för att bygga upp en miljö och skapa relationer där alla är lika mycket värda och alla blir lyssnade på.  

Förskolan har fem avdelningar:

  • Lyan 1-3 år 
  • Idet 1-3 år
  • Stacken 3-4 år 
  • Holken 4-6 år
  • Hyddan 4-6 år

Uppdaterad den