Karlavagnens förskola

Barn- och föräldrainflytande

På vår förskola skall barnet ha möjlighet att påverka. Vi ska ta hänsyn till ditt barns behov och intressen när vi planerar verksamheten.

Vi tar reda på vad ditt barn tycker genom dagliga samtal. Det är också viktigt för oss att samarbeta med er föräldrar. Då når vi bäst resultat. Du är alltid välkommen att vara med ditt barn i förskolan.

Utvecklingssamtal

Varje termin bjuds du och ditt barn in till ett utvecklingssamtal. Då tittar vi på portfolion och utvärderar vad barnet lärt sig, vad du och ditt barn tycker om förskolan med mera. 

Dagliga möten

Det viktigaste för oss i kontakten med er föräldrar är våra dagliga möten vid lämning och hämtning av ditt barn. Tveka inte att ställa frågor till oss och låt oss ta del av dina synpunkter om vår verksamhet.

Klagomål

I första hand ska du vända dig till den personal som arbetar närmast ditt barn eller den personal du själv anser berörs. Om du efter samtal med personalen fortfarande har klagomål kontaktar du ansvarig rektor.

Här kan du läsa mer om klagomål

Uppdaterad den