Karlavagnens förskola

Föräldrainformation

Du som vårdnadshavare får information från förskolan genom verktyget Haldor Education. 

I Haldor kan du följa och vara delaktig i ditt barns lärande och utveckling, ta del av nyheter från förskolan och kommunicera med pedagog om ditt barns utveckling. Du når verktyget på webben, eller genom att ladda ner appen "Haldor förälder".
Tillsammans med dig som förälder skapar vi de bästa förutsättningarna för att ditt barn ska utvecklas. Vår dagliga kontakt när du lämnar och hämtar ditt barn är viktig. Stanna gärna kvar en dag om du kan och var med i verksamheten, vi bjuder på mat!

Föräldramöten

Vi ordnar regelbundet träffar mer er. Dessa kan innehålla information om förskolan och gruppen, föreställningar av barnen, drop in fika, luciaframträdanden mm.

Utvecklingssamtal

Varje termin bjuds du också in till ett utvecklingssamtal där du får veta hur det går i förskolan, hur ditt barn trivs med mera.

Försäkring

Ditt barn är försäkrat under både förskoletid och fritid genom kommunen.
Här kan du läsa mer om ditt barns försäkring

Uppdaterad den