Karlavagnens förskola

Handlingsplaner

På vår förskola ska inget barn uppleva sig utsatt för någon form av diskriminering eller kränkande behandling. Alla barn ska känna sig trygga med andra barn och personal i sin förskola. Alla barn ska känna att de blir respekterade. Alla barn ska känna att de har lika värde.

Uppdaterad den