Karlavagnens förskola

Om oss

Kometen Äldre och Yngre samarbetar ofta till exempel vid öppning och stängning. Akka är en förskoleavdelning där verksamheten anpassats för att möta behov utifrån autismspektrumtillstånd eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi arbetar utifrån en förtydligande pedagogik, som innebär en väl strukturerad verksamhet där barnens dag och inlärning anpassas utifrån varje barns enskilda förmåga och behov. Vi är en liten grupp med hög personaltäthet. I den mån det gagnar barnets utveckling, kan vi samarbeta med Kometen äldre och Kometen Yngre eller med förskoleklass i området. 

Karlavagnens förskola har ett påbörjat arbete med lärmiljöer där barnen inspireras och utvecklas på ett lustfyllt sätt i verksamheten. Vårt mål är att barns delaktighet genomsyrar hela verksamheten. Förskolans pedagogiska dokumentation används för att kunna följa upp och utveckla verksamheten. Arbetet utgår från förskolans läroplan, skollagen och vår Likabehandlingsplan.

rektor för Karlavagnens förskola fattar, efter ansökan och utredning, beslut om mottagande i Akka.

Välkommen till Karlavagnens förskola! 

Uppdaterad den