Kroppkärrs förskola

Kroppkärrs förskola

Välkommen till Kroppkärrs förskola.

Förskolan ligger belägen på Södra Kroppkärr i närheten av Kroppkärrs koloniområde och mitt emot kommunens växthus. Det är en förskola med två avdelningar där barnens tankar, kreativitet och idéer speglar verksamheten.

Med digitala verktyg kan barnen ta del av och utforska sin omvärld. Genom olika projekt och temaarbete möter vi läroplanen på ett lekfullt och kreativt sätt.

Ett språkstimulerande arbetssätt genomsyrar hela vår verksamhet genom bland annat musik, teater och litteratur. På vår förskola ges barnen möjlighet att ta del av bokprojektet "Ge en bok få en bok".

Närheten till en sagolik natur med stort grönområde, skog och vatten bidrar till att vi på vår förskola är ute stora delar av dagen. Vårt uterum kompletterar naturens möjligheter och arbetet med Grön flagg är en del av inspirationsarbetet för en hållbar värld. De naturnära upplevelserna stimulerar till rörelse och utforskande.

Vi vill ge barnen roliga och lärorika upplevelser där vi vuxna både bekräftar och utmanar barnen i fantasi och verklighet.

                                     Vi lär tillsammans i ett sammanhang
                                             där olikheter är en tillgång.

Uppdaterad den