Lorensbergs förskola

Ett barn som tittar på en insekt i ett glas

Välkommen till Lorensbergs förskola.

Förskolan är belägen mitt i bostadsområdet Lorensberg med sju avdelningar där barnens tankar, kreativitet och idéer speglar verksamheten.
Närheten till flera fantastiska skogsområden ger möjligheter till naturnära upplevelser som stimulerar till rörelse och utforskande.

Genom olika projekt och temaarbete möter vi läroplanen på ett inspirerande och kreativt sätt. Med digitala verktyg kan barnen ta del av och utforska sin omvärld. Ett språkstimulerande arbetssätt genomsyrar hela vår verksamhet genom bland annat musik, teater och litteratur. På vår förskola ges barnen möjlighet att ta del av bokprojektet "Ge en bok - få en bok".

Vi vill ge barnen roliga och lärorika upplevelser där vi vuxna både bekräftar och utmanar barnen i fantasi och verklighet.

                                        barn sitter och tecknar

                                        bild från ett digitalt hjälpmedel

                                     Vi lär tillsammans i ett sammanhang
                                             där olikheter är en tillgång.

Läroplan för förskolan

Uppdaterad den