Mjölnartorpets förskola

Mjölnartorpets förskola

Välkommen till Mjölnartorpets förskola!

Mjölnartorpets förskola består av fyra avdelningar med en stor gemensam kuperad utegård, med uppväxta träd och buskar som inbjuder till fantasifull lek och motoriska utmaningar.

Vi är en förskola som är Grön Flagg-certifierade. Det innebär bland annat att vi arbetar med: en mångfald av pedagogiska metoder, demokratiska arbetssätt och lärande för hållbar utveckling.

Vår vision är: Jämlikhet och delaktighet i fokus mot en kreativ hållbar utveckling.

Vår barnsyn är: Barn är unika, kreativa och kompetenta.

Vår kunskapssyn är: Kunskap erhålls i samspel med andra.

Förskolan är belägen på Kronoparken, cirka sju kilometer från Karlstads centrum. 

Uppdaterad den