Mjölnartorpets förskola

Barn- och föräldrainflytande

För att vi ska kunna utforma den bästa verksamheten för barnen på vår förskola behöver vi samarbeta både med ditt barn och dig som vårdnadshavare. Vi ser gärna att du är med oss en dag på förskolan om du kan, så du får möjlighet att uppleva vår verksamhet tillsammans med ditt barn.

Förskolan utgår från ett demokratiskt arbetssätt vilket bl.a. innebär att både barn och vårdnadshavare har, tillsammans med pedagogerna, rätt att påverka verksamheten inom ramen för de nationella målen. Lämna gärna dina åsikter på vår verksamhet till oss pedagoger.

Klagomål

Om du upplever något i vår verksamhet som du är missnöjd med ska du i första hand vända dig till de pedagoger som arbetar närmast ditt barn eller den pedagog som du själv anser berörs. Om du efter det upplever att problemet kvarstår kontaktar du rektor Ann-Christin Andersson.

Uppdaterad den