Mjölnartorpets förskola

Information till vårdnadshavare

Förskolan ska komplettera hemmet för att varje barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och för det jobbar vi aktivt med att knyta förtroendefulla relationer med dig som vårdnadshavare. Vår dagliga kontakt när du lämnar och hämtar ditt barn är viktig.

Introduktion

Det är viktigt för oss att både barn och vårdnadshavare får en god introduktion hos oss. Vi bygger då förtroendefulla relationer tillsammans och skapar anknytning till barnen för att ge förutsättningar för att barnets inskolning ska bli så bra som möjligt.

Utvecklingssamtal

Varje år bjuds du som vårdnadshavare in till ett utvecklingssamtal där du får information om ditt barns utveckling och lärande utifrån vår utbildningen samt möjlighet att ställa frågor. Då det behövs använder vi oss av tolk.

Samverkan med dig som vårdnadshavare

Förskolan bjuder in till olika möten, bl.a. öppet hus och utvecklingssamtal. Om du som vårdnadshavare önskar ytterligare samtal tar du kontakt med personalen på den avdelning där ditt barn går.

Försäkring

Ditt barn är försäkrat, både under vistelsetiden i förskolan och på fritiden, genom kommunen.

Läs mer om ditt barns försäkring här.

Uppdaterad den