Mjölnartorpets förskola

Om oss

På Mjölnartorpets förskola finns det fyra avdelningar varav två yngreavdelningar, Lunden och Ängen, och två äldreavdelningar, Hagen och Dungen. Vi jobbar för att ge varje barn de bästa förutsättningar för utveckling och lärande. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör grunden för vår pedagogiska utbildning.

Vi utgår från vårt pedagogiska årshjul i vårt arbete med barnen. I årshjulet finns fyra olika fokusmål som är kopplade till våra styrdokument, vilka utgör grundpelarna i vår utbildning.

Läs mer om våra styrdokument här:

Läroplan för förskolan, Lpfö 18

Skollagen

Barnkonventionen

Vi ser LHU dvs. lärande för hållbar utveckling som ytterligare en grundpelare. Utifrån LHU:s tre dimensioner – den ekologiska, den ekonomiska och den sociala – samt vår Grön Flagg-certfiering vill vi ta tillvara barnens kreativitet, nyfikenhet och intresse för naturen, samhället och för teknik.

För att kvalitetssäkra vår utbildning utifrån våra fokusmål och styrdokument använder vi oss av pedagogisk dokumentation.

Du som vårdnadshavare kan ta del av vår utbildning på våra avdelningssajter.

För oss är samverkan med vårdnadshavare viktig och alla ska känna att vi som jobbar på Mjölnartorpets förskola är kompetenta, positiva, engagerade och serviceinriktade.

Varmt välkommen till Mjölnartorpets förskola!

Uppdaterad den