Mjölnartorpets förskola

Kvalitetsarbete

Förskolans uppdrag är att lägga grunden till ett livslångt lärande. Alla barn ska uppleva att utbildningen är rolig, trygg och lärorik och varje barn ska ges möjligheten att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Vi pedagoger ska stödja och utmana barnen i deras lärande och för att vi ska kunna utveckla vår utbildning, så vi gör detta på bästa sätt, är ett systematiskt kvalitetsarbete nödvändigt. På Mjölnartorpet dokumenterar, analyserar och utvärderar vi vår undervisning i utbildningen kontinuerligt.

Uppdaterad den